Länkar

Ellen Keyorganisationer:

Ett antal organisationer arbetar idag med Ellen Key ur olika synvinklar – bredden i hennes engagemang och hennes livsgärning inspirerar till att synliggöra hennes betydelse, inte bara i hennes egen samtid utan även för dagens lärare, barnskötare, litteraturvetare, visionärer, konstnärer, författare, fredsivrare, mammor, pappor, barn – ja, alla som berörs av hennes idévärld.

 

Information:

Följ information om Ellen Key på Facebook:

https://www.facebook.com/EllenKeyaktuellt/

och

https://www.facebook.com/ellenkeysager/

Ellen Keys vänner i Tjust

 

Bildades 1999 med syfte att fokusera på Ellen Key och ta fram material om hennes barndoms hembygd. EKVT samarbetar med Kunskapskällans bibliotek, där ett Ellen Keyarkiv med klipp och bilder har byggts upp. EKVT samarbetar även med Gamleby Folkhögskola och Västerviks museum.

 

Läs mer på: http://www.vastervik.se/Vasterviks-Gymnasium/Gymnasiebiblioteket/Kunskapskallan/

 

Ellen Keygruppen i Ödeshög

Ellen Keygruppen i Ödeshög, ordförande 1999 – 2014 Irma Karlsson

Arrangerade årligen återkommande seminarier med Ellen Keytema, samt sammankomster för Ödeshögs fjärdeklassare på Ellen Keys födelsedag 11 december och verkade för att lyfta fram Ellen Key som lokal profil för Ödeshög. Var en del av Ödeshögs Kulturårsgrupp som 2010 – 2014 var ett nätverk för kulturaktörer i Ödeshög, med samverkan kring ett kulturårstema, 2010 Hälsa, 2011 Kultur, 2012 Vatten, 2013 Fred och 2014 Skönhet för alla.

Läs mer på:  http://kulturar2011.blogspot.se/

Ellen Keyinstitutet

  • verkar för vetenskaplig forskning och kontaktnätverk mellan forskare och andra Ellen Keyintresserade inom Ellen Keys områden.
  • arrangerar föreläsningar, seminarier och studiecirklar i samarbete med bl a Folkuniversitetet.
  • är del av Ellen Key International Research Network, EKIR, med forskare från bl a Finland, Tyskland och Italien.
  • drev 2012 – 2013, tillsammans med EKIR, projektet Ellen Key – Creating a European Identity, med stöd av stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.
  • samarbetar med Alvastra förlag i nyutgivning av Ellen Keys texter.
  • erbjuder referensbibliotek, arkiv och litteratursökningar med Ellen Keyrelaterad litteratur.
  • medverkar i lokala, regionala och nationella Ellen Keyprojekt. 
  • medverkar sedan 2005 på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg.

Kontakt och information:

 

ellenkeyinstitutet@hotmail.com

www.eki.nu

Ödeshögs kommun

Ellen Key bosatte sig i Västra Tollstad socken, som sedemera kom att ingå i Ödeshögs kommun.

Läs mer om den kulturarbetartätaste kommunen i Sverige på www.odeshog.se

Upplev Omberg

För en bra presentation av vad som finns att se och uppleva på Omberg besök gärna:

http://www.upplevomberg.se/

Museer och besöksmål

Flera författar- och konstnärshem är nära sammanlänkade med Strand, genom att ägarna var vänner till Ellen Key.

Här nedan har vi listat några av dessa, som är öppna för allmänheten:

Verner von Heidenstams Övralid: www.ovralid.net

Karin och Carl Larssons Sundborn: www.carllarsson.se

Selma Lagerlöfs Mårbacka: www.marbacka.com

Prins Eugens Waldemarsudde: www.waldemarsudde.se

Elin Wägners Lilla Björka: http://lillabjorka.se/

Anders Zorns Zorngården: http://zorn.se/

Astrid Lindgrens Näs: www.astridlindgrensnas.se

 

Andra intressanta museer och besöksmål i närheten av Ellen Keys Strand:

Alvastra klosterruin, medeltida klosterruin, med berättelse från Heliga Birgittas tid: www.alvastra.info

Galleri Omberg, Mattias Liljeqvist – konst och fotografi: www.liljeqvist.info/omberg/galleriomberg.htm

Hästholmen, Vätterns pärla, med hamn, glassbar och loppisar: www.hastholmen.se

Rökstenen, Sveriges längsta, och märkligaste runinskrift: www.rokstenen.se

Naturum Tåkern, Sveriges vassaste Naturum: www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/naturum-takern/Pages/index.aspx/

Borghamn, Norra Ombergs pärla: www.ostgotadal.se

Vadstena klostermuseum: www.visitostergotland.se/sv/vadstena/products/141848/Sancta-Birgitta-Klostermuseum-Vadstena/

Allt om Vadstena: www.vadstena.se

Andrémuseet i Gränna: http://www.visitsmaland.se/sv/artikel/562/granna-visingso/grenna-museum-och-polarcenter

 

Bokning av guidepaket med boende och andra aktiviteter görs via:

Ombergs Turisthotell, http://ombergsturisthotell.com/

Rökstenens besökscentrum, http://www.rokstenen.se/

Svecia Travel, http://www.sveciatravels.se/