Ansökningsperioden är avslutad

Nu är ansökningsperioden avslutad för 2022. Vi tackar för alla ansökningar som har kommit in. Stipendiekommitén kommer nu att sammanträda och utse 2022 års stipendiater samt reserver. Vi räknar med att ge besked under mars månad. Då aktuella stipendiater kommer att...
Stötta Ellen Keys Strand

Stötta Ellen Keys Strand

”Ellen Key var ingen rik kvinna, hon arbetade själv ihop sina pengar och ville skapa ett vilohem för kroppsarbetande kvinnor på Strand. Detta blev verklighet och vid sin död testamenterade hon sin kvarlåtenskap till Ellen Keys Stiftelse Strand med uppgift att driva...