”[…] viljan att lyssna till flydda tiders själ – den själ, som lever i bygdens minnen – och till stora andars ord, dem de finner i bokskåpen på Strand.” (Ellen Key ur Julfacklan 1912)

Ellen Keys stora samling av brev, fotografier, manuskript, anteckningsböcker m.m. bevaras idag på Kungliga biblioteket i Stockholm. Fotografierna från Ellen Keys samtid som tidigare fanns på Strand är sökbara digitalt direkt från stiftelsen (se under Bildarkiv), liksom ett mindre antal nutida bilder på huset interiört och exteriört. Även andra bibliotek och institutioner har stora Ellen Keysamlingar, t ex Kunskapskällan i Västervik, Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg och universitetsbiblioteket i Uppsala. På Strand finns hennes samlade bibliotek och inventarier kvar.

Bildarkiv

I Ellen Keys Stiftelsen Strands eget bildarkiv finns både bilder från Ellen Keys tid och nyare bilder. Några av dessa är upplagda i bildsekvenser här på hemsidan. Bilderna finns tillgängliga för beställning och kan användas utan kostnad. Dock skall både fotografens namn och att bilden är ur Ellen Keys Strands bildarkiv anges. För nyare bilder skall copy-right också anges.

Beställa bilder

Samtliga äldre fotografier från Ellen Keys Strand finns bevarade på Kungliga biblioteket i Stockholm. Sök gärna i arkivmaterialet genom söksajten: www.ediffah.org För digitala bilder på Ellen Key och/eller interiör och exteriörbilder från Strand går det bra att maila förfrågan till Ellen Keys Strand.

Biblioteket

Ellen Keys Strands bibliotek byggdes upp av Ellen Key själv och består av ca 4000 volymer. Många verk är gåvor från författarna själva. Biblioteket är tillgängligt för forskare efter överenskommelse med föreståndaren.

Inventarier

Ellen Keys Strand är bevarat som Ellen Key efterlämnade huset, med inventarier som berättar om hennes liv, vänner och idévärld. Detta var viktigt för att besökare och gäster skulle kunna lära känna henne, även efter hennes bortgång. Så här skriver Mary T Nathorst i ett hemma-hos reportage 1916: ”Visserligen [är det] inte ett dyrbart hem, inte heller ett antikt hem, inte ens ett fullödigt vackert hem – där finns några möbler, som inte skulle finna nåd inför en estetikers ögon, men det är något förmer än detta, det är ett personligt hem, som individualisten framför andra, Ellen Key, har skapat åt sig. […] det är så sammanväfdt med hennes lif, henne själv att man ej kan tala om det ena, utan att nämna det andra.” (ur ”Strand Ellen Keys hem” i SvenskaHem i ord och bilder 1916, årg 4,av Mary T Nathorst) För frågor kring inventarierna på Strand maila till: info@ellenkey.se

Länkar

För frågor kring bild- och arkivmaterial maila till: info@ellenkey.se Arkiv med Ellen Keymaterial i Sverige: Kungliga Biblioteket i Stockholm: www.kb.se Sökning av handskrifter: www.ediffah.org Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg, KvinnSam: www.ub.gu.se/kvinn/ Projekt Runeberg, Ellen Keys texter on-line: www.Runeberg.org Ellen Keyinstitutet, referensbibliotek och arkiv: www.eki.nu Kunskapskällans Ellen Keysamling, Västervik: www.vastervik.se/Vasterviks-Gymnasium/Gymnasiebiblioteket/Kunskapskallan/