Stipendium

*****

Mellan första december och sista januari är det återigen möjligt att söka Strands vistelsestipendium. Ansökan sker digitalt via ett ansökningsformulär som kommer att vara tillgängligt här på hemsidan från den första december. Välkommen med din ansökan!

*****

Ellen Keys avsikt med Strand var att skapa ett hem på ”riktiga landet” dit i första hand storstadskvinnor skulle kunna komma och bo i några veckor under sommaren. Denna verksamhet fortsätter än idag och Strand tar idag emot gäster i fem tvåveckorsperioder från maj till september.

Ur ”Något om vila och om ett vilohem” (av Ellen Key i Julfacklan 1912)

”[…]Redan nu har jag i någon mån börjat bruka Strand till sitt framtida ändamål och, sedan det blivit helt i ordning, hoppas jag var sommar få ned någon eller några av ”Tolfternas” vilobehövande arbeterskor. Efter min död skall vilohemmet vara öppet under denna bygds vackraste tid: d.v.s. från halva april till halva oktober, Under hoppet att de fyra, som åt gången kommer att mottagas, kunde erhålla omkring fyra veckors ledighet vardera, bleve det sålunda under varje halvår tjugofyra arbetande kvinnor, som här finge vila, utan någon annan kostnad än vad fritiden från arbetet kan medföra och utan andra villkor än att de äger den kultur, som kräves för att fullt värdera och vårda vad Strand bjuder. Som jag alltjämt orkar arbeta och för min personliga del förbrukar det minsta möjliga av min arbetsinkomst, hoppas jag att - efter min död - kunna trygga Strands tillvaro i den ovan antydda formen. För mer än fyra åt gången finns ej plats ty Strand har endast ett stort mat- och sällskapsrum samt fem sovrum. Just genom att antalet besökande inskränks främjas ändamålet: vila och trevnad. Jag hoppas att alla alltid skola känna sig som gäster i ett enskilt hem, ett hem, där värdinnan är borta men hennes gäster behandlas i hennes anda.”