Länkar

Ellen Keyorganisationer:

Ett antal organisationer arbetar idag med Ellen Key ur olika synvinklar – bredden i hennes engagemang och hennes livsgärning inspirerar till att synliggöra hennes betydelse, inte bara i hennes egen samtid utan även för dagens lärare, barnskötare, litteraturvetare, visionärer, konstnärer, författare, fredsivrare, mammor, pappor, barn - ja, alla som berörs av hennes idévärld. 

Här bredvid presenteras några av Ellen Keyorganisationerna i Sverige.

Besöksmål:

Till vänster finns också länkar till sevärda besöksmål på Omberg med omnejd, samt andra platser med Ellen Keyanknytning.

Information:

Följ information om Ellen Key på Facebook:

https://www.facebook.com/EllenKeyaktuellt/

och

https://www.facebook.com/ellenkeysager/