Ellen Keysällskapet

 

Bildades 1969, med syfte att sprida kännedom om Ellen Keys idéer, bland annat genom en årlig skrift. Om somrarna inbjuds till kulturaftnar på Ellen Keys Strand.

 

En kväll på Strand präglas av skön kultur och god gemenskap.

Medlemsavgift 100 kr,

 

pg 41 97 93-5

 

Kontakt och information: www.ellenkeysallskapet.se