Barndomsåren 1849 - 1865

 

Ellen Keys liv i årtal - barndomen

 

1849 - föds på herrgården Sundsholm utanför Västervik som äldst av sex stycken syskon. Modern är grevinnan Sophie Posse, fader riksdagsmannen Emil Key. Lär sig läsa som 4-åring, spenderar stora delar av sina barndomsår i herrgårdens stora bibliotek.


1850-60-tal - får undervisning av flerspråkiga guvernanter i hemmet, lär sig engelska av modern, grevinnan Sophie Posse. Talar som vuxen sju språk.

 

1864 – 65 - konfirmationsstudier hos systrarna Åhlin i Stockholm.

 

Läs mer i Hällström, Catharina, ”Från upplevelse till tanke. 1, Ellen Keys barndom”, Ellen Keysällskapet, 2006