Arkiv

”[…] viljan att lyssna till flydda tiders själ - den själ, som lever i bygdens minnen - och till stora andars ord, dem de finner i bokskåpen på Strand.” (Ellen Key ur Julfacklan 1912)

Ellen Keys stora samling av brev, fotografier, manuskript, anteckningsböcker m.m. bevaras idag på Kungliga biblioteket i Stockholm. Fotografierna från Ellen Keys samtid som tidigare fanns på Strand är sökbara digitalt direkt från stiftelsen (se under Bildarkiv), liksom ett mindre antal nutida bilder på huset interiört och exteriört. Även andra bibliotek och institutioner har stora Ellen Keysamlingar, t ex Kunskapskällan i Västervik, Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg och universitetsbiblioteket i Uppsala. På Strand finns hennes samlade bibliotek och inventarier kvar.